תקנון האתר

התקנון מנוסח בלשון זכר, אולם פונה ומיועד גם לנשים. אתר maalegamla.co.il הוא אתר הצימרים והפעילויות של מושב מעלה גמלא. השימוש באתר ותכניו כפוף לתנאי תקנון האתר המפורטים כאן. אנא קרא את התנאים בפירוט, שכן הגלישה באתר, והשימוש שעושים בתכניו מעידים על הסכמתך ואישורך לתקנון זה.

אתר maalegamla.co.il השקיע את מיטב המאמצים כדי להבטיח שהמידע במדריך זה יהיה מדויק ואמיתי. אין אתר maalegamla.co.il אחראי לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, מהשמטה או ממידע מטעה לגבי אתרים ותכנים המופיעים באתר. התכנים המפורסמים באתר אינם בגדר המלצה, או הזמנה לביקור או לאירוח חינם באתרים המפורסמים בו. אתר maalegamla.co.il לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים או המתפרסמים בו, בכל הקשור למהימנותם, אמינותם, דיוקם והשפעתם של החומר הפרסומי והתכנים שבאתר על הגולשים ועל כל אי נוחות, אבדן, נזק, עגמת נפש וכדומה בצורה ישירה או עקיפה שייגרמו לגולשים, לרכושם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. אתר maalegamla.co.il מבקש לנהוג בזהירות כלפיהם. כל המידע המפורסם באתר אינו מהווה עצה מקצועית.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר maalegamla.co.il בקוד המקור וכל חומר אחר הכלול בו שמורות לאתר, למעט זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתכנים מסוימים שהינם בבעלות המפרסמים באתר. כל התכנים שאינם שייכים לאתר ניתנו לאתר על ידי המפרסמים בו תחת אישורם שהם בעלי זכויות היוצרים והקניין הרוחני על התכנים. האתר והתכנים בו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. אין לשנות, להפיץ, להעתיק, לשדר, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל תוכן מאתר אינטרנט זה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל דרך או אמצעי, בלא אישור מפורש בכתב מראש של maalegamla.co.il ומבעלי הזכויות האחרים.

האתר אינו אחראי לכך שתוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני. האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרים פעילים ולא ישא בכל אחריות לכך. maalegamla.co.il אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר maalegamla.co.il או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

כל המפר תנאי הסכם זה יפצה את maalegamla.co.il, בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כולל הוצאות משפטיות עקב הפרת התנאים המפורטים במסמך זה. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.